Saltar a continguts

Escoleta

Navegació

Menú principal

Projecte educatiu

 ” L’escoleta ” de bellpuig, població rural de la comarca de l’ urgell, és un edifici de planta baixa, amb dos grans patis i un espai dedicat a l’ hort. Consta de 4 aules amb sortida directa a la zona d’esbarjo, una aula de psicomotricitat, una aula polivalent i una cuina.

L’escola bressol municipal de bellpuig imparteix el primer cicle d’educació infantil,
adreçat a nens i nenes d’ edats compreses
entre els quatre mesos i els tres anys.
 
 
Cuidem les necessitats dels nens i nenes en un ambient càlid i agradable, el més semblant a una llar.
 
Estem en un procés de transformació educativa obrint la nostra mirada cap a diferents pedagogies.
Anem cap a una educació holística, activa i respectuosa unint diferents pedagogies i referents (Montessori, Waldorf, Emmi Pikler, Rebeca Wild,...)
 
Caminem de la mà de la família, ja que entenem que forma part imprescindible de la vida a l'escola i és el primer vincle afectiu que dóna seguretat a l'infant.
 
L'equip ens mostrem obertes, disponibles i actives per anar teixint una relació de confiança que facilitarà i donarà coherència i continuïtat a l'acompanyament.
 
La implicació i presència de les famílies en el projecte és una bona manera que els infants percebin el contacte i la complicitat dels adults que tenim cura d'ells/es. 
 
 

Hem fet uns canvis en l'adaptació perquè així les famílies puguin acompanyar al nen/a d'una manera respectuosa, al seu ritme i el temps que sigui necessari per sentir-se segurs i amb confiança.

 

Cada infant és atès de manera individualitzada, valorant la seva història i el seu bagatge personal. La intervenció singularitzada permet oferir a cadascú els reptes i els ajuts que necessita.

 

Tenim cura de les necessitats vitals de cada infant i els seus processos individuals perquè puguin créixer en equilibri i benestar. Sabem que els infants aprenen a través del joc i l'experimentació a partir de l'assaig i l'error, mentre prenen consciència de les pròpies possibilitats i límits.

 

Organitzem durant tot el curs xerrades pedagògiques i activitats on famílies i educadores aprenem de temes concrets relacionats amb la criança dels nostres infants.

 

També tenim un espai per famílies, a nivell individual, per compartir angoixes o dubtes concrets en la criança dels fills/es.

L’AMPA i el Consell Escolar garanteixen la implicació de les mares i pares en la nostra comunitat educativa.